10-07-2024
Днес, 10.07.2024 г., Конституционният съд образува конституционно дело №28/2024 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на чл. 120, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване. 
 
Докладчик по делото е съдия Десислава Атанасова.