10-07-2024

Днес, 10 юли 2024 г., Конституционният съд образува конституционно дело №26/2024 г. по искане на Софийски районен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на  чл. 343в, ал. 3 от Наказателния кодекс на Република България.

 

          Докладчик по делото е съдия Соня Янкулова.