04-07-2024

 

Днес, 4 юли 2024 г., Конституционният съд образува конституционно дело №25/2024 г. по искане на Софийски градски съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 384, ал. 3 във вр. чл 253, т. 2 НПК.

Докладчик по делото е съдия Янаки Стоилов.