19-06-2024

Днес, 19 юни 2024 г., Конституционният образува конституционно дело №23/2024 г. по искане на Министерския съвет на Република България за даване на задължително тълкуване на разпоредбите на чл. 5, ал. 3, чл. 30 и чл. 31 от Конституцията на Република България по въпросите: „Разпоредбите на чл. 5, ал. 3, чл. 30 и чл. 31 от Конституцията на Република България предвиждат ли, че единствено физическо лице е наказателноотговорно, и в случай на положителен отговор – дали това, че само физическо лице е наказателноотговорно, представлява основен принцип на българското право?“

Докладчик по делото е съдия Атанас Семов.