19-06-2024

Днес, 18.06.2024 г., Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело №7/2024 г., с което отхвърли искането народни представители от 49-ото Народно събрание на Република България за установяване на противоконституционност на Закона за ратифициране на Споразумението за финансов принос между Република България и Европейската комисия съгласно член 7 от Регламент (ЕС) 2022/2463 на Европейския парламент и на Съвета (обн. ДВ, бр.106 от 22.12.2023 г.).

Решението е прието единодушно. В заседанието участваха всички дванадесет конституционни съдии.