12-06-2024

Конституционният съд ще проведе заседание на 18 юни (вторник) от 10:00 часа при следния дневен ред:

 

1. Конституционно дело №7/2024 г. по искане на народни представители от 49-ото Народно събрание на Република България за установяване на противоконституционност на Закона за ратифициране на Споразумението за финансов принос между Република България и Европейската комисия съгласно член 7 от Регламент (ЕС) 2022/2463 на Европейския парламент и на Съвета (обн. ДВ, бр.106 от 22.12.2023 г.).

 

Докладчик: съдия Борислав Белазелков

Делото е за разглеждане по същество.