04-06-2024

Днес, 4 юни 2024 г., Конституционният съд  допусна за разглеждане по същество  к.д. № 18/2024 г. по искане на народни представители за обявяване за противоконституционно на Решение на Народното събрание от 17 април 2024 г. за предсрочно прекратяване на мандата на Станимир Боянов Михайлов като управител на Националната здравноосигурителна каса (обн. ДВ, бр. 35/2024 г.).

 На заседанието присъстваха 11 конституционни съдии.

Определението е прието единодушно.