26-04-2024

Днес, 22.04.2024 г., Конституционният съд образува конституционно дело №17/2024 г. по искане на народни представители за задължително тълкуване на чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 84, т. 2, във връзка с чл. 106, във връзка с чл. 4, ал. 1 и чл. 8 от Конституцията на Република България и за установяване на противоконституционност на точка първа на Решение за предприемане на мерки за гарантиране финансовата стабилност и фискалната ликвидност на Република България, прието от 49-oтo Hapoднo cъбpaниe нa 04 април 2024 г. (обн., ДВ, бр. 30 от 2024 г.).

Докладчик по делото е съдия Константин Пенчев.