18-04-2024

Днес, 18 април 2024 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 16/2024 г. по искане на състав на районен съд Свиленград за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 343б, ал. 5 от Наказателния кодекс на Република България (посл. изм., ДВ бр. 23 от 19.03.2024 г.).

 

Докладчик по делото е съдия Атанас Семов.