15-04-2024

Днес, 15.04.2024 г., Конституционният съд образува конституционно дело №15/2024 г. по искане на Общото събрание на Наказателна колегия на Върховния касационен съд на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 280,ал. 5; чл.281, ал. 4; чл. 343, ал. 5 и чл. 343б, ал. 5 от Наказателния кодекс на Република България, допълнени с изменение и допълнение на Наказателния кодекс (ДВ, бр. 67/2023 г.).

Докладчик по делото е съдия Атанас Семов.