11-04-2024

Днес, 11 април 2024 г., Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело №15/2023 г., с което обяви за противоконституционна разпоредбата на чл. 55а, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване (обн. ДВ, бр. 70 от 1998 г., посл. изм. бр. 16 от 2024 г.).

На заседанието присъстваха 10 конституционни съдии.

Решението e прието единодушно със становище по мотивите на съдия Янаки Стоилов.