02-04-2024

Днес, 2 април 2024 г., Конституционният съд прекрати конституционно дело №10/2024 г., образувано по искане на 48 народни представители от 49-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 5, 6, 8-49, чл. 106 и чл. 107 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. (обн. ДВ, бр. 108 от 30.12.2023 г.).

На заседанието присъстваха всички 12 конституционни съдии.

Определението беше прието единодушно.