12-03-2024

Днес, 12.03.2024 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество конституционно дело №7/2024 г. по искане на 48 народни представители от 49-то Народно събрание на Република България за установяване на противоконституционност на Закона за ратифициране на споразумението за финансов принос между Република България и Европейската комисия съгласно член 7 от Регламент (ЕС) 2022/2463 на Европейския парламент и на Съвета, приет на 13.12.2023 г., обн. ДВ, бр. 106/22.12.2023 г.

На заседанието присъстваха всички конституционни съдии.

Определението е прието единодушно.