28-02-2024

Днес, 28.02.2024 г., Конституционният съд образува конституционно дело №10/2024 г. по искане на 48 народни представители за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 5, 6, 8-49, чл. 106-107 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. (обн. ДВ, бр. 108 от 30.12.2023 г.).

Докладчик по делото е съдия Атанас Семов.