13-02-2024

Днес, 13 февруари 2024 г., Конституционният съд с определение единодушно допусна за разглеждане по същество искането на омбудсмана за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 158, ал. 1, т. 1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) в частта: „..при условие, че водачът е изпълнил задълженията си по чл. 190, ал. 3, което удостоверява със съответните платежни документи".

 На заседанието присъстваха 11 конституционни съдии.