08-02-2024

Днес, 08.02.2024 г., Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело №13/2023 г., образувано по искане на 49 народни представители от 49-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решение по Предложение за произвеждане на национален референдум, внесено от Инициативен комитет на 7 април 2023 г., с въпрос: „Съгласни ли сте българският лев да бъде единствена официална валута в България до 2043 година?“, прието от Народно събрание на 07.07.2023 г. (обн. ДВ бр. 60 от 14.07.2023 г.).

Конституционният съд реши: „Отклонява искането на 49 народни представители от 49-ото Народно събрание за самостоятелно произнасяне за установяване на конституционосъобразност на въпроса „Съгласни ли сте българският лев да бъде единствена официална валута в България до 2043 година?“, предмет на предложение за произвеждане на национален референдум, внесено в Народното събрание от инициативен комитет на 7 април 2023 г. и прекратява производството в тази му част.

Отхвърля искането на 49 народни представители от 49-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решение по Предложение за произвеждане на национален референдум, внесено от Инициативен комитет на 7 април 2023 г., с въпрос: „Съгласни ли сте българският лев да бъде единствена официална валута в България до 2043 година?“, прието от Народното събрание на 07.07.2023 г. (обн. ДВ бр. 60 от 14.07.2023 г.).“

В заседанието участваха дванадесет конституционни съдии.

Решението е прието с единодушие в частта от диспозитива, с която искането се отклонява.

В частта от диспозитива, с която искането се отхвърля, решението е прието с 11 гласа „за“, с особено мнение на съдия Янаки Стоилов и със становище на съдия Атанас Семов.

Пълният текст на решението ще бъде публикуван допълнително.