06-02-2024

Конституционният съд ще проведе заседание на 13 февруари (вторник) от 10:00 часа при следния дневен ред:

 

1. Конституционно дело №3/2024 г. по искане на народни представители за установяване на противоконституционност на peшeниятa зa избop нa ĸoнcтитyциoнни cъдии, пpиeти oт 49-oтo Hapoднo cъбpaниe нa 19 янyapи 2024 г. (oбн. ДB, бp. 7 oт 23 янyapи 2024 г.)

Докладчик: съдия Константин Пенчев

Делото е за разглеждане по допустимост.

 

2. Конституционно дело №4/2024 г. по искане на народни представители за установяване на противоконституционност на peшeниятa зa избop нa ĸoнcтитyциoнни cъдии, приети oт 49-oтo Hapoднo cъбpaниe нa 19 янyapи 2024 г. (oбн. ДB, бp. 7 oт 23 янyapи 2024 г.)

Докладчик: съдия Константин Пенчев

Делото е за разглеждане по допустимост.

 

3. Конституционно дело 5/2024 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 158, ал. 1, т. 1 от Закона за движение по пътищата в частта: „..при условие че водачът е изпълнил задълженията си по чл. 190, ал. 3, което удостоверява със съответните платежни документи" поради противоречието ѝ с разпоредбите на чл. 4, ал. 1, чл. 17, ал. 1-3, чл. 35, ал. 1 и чл. 56 от Конституцията.

Докладчик: съдия Филип Димитров

Делото е за разглеждане по допустимост.