02-02-2024

Днес, 2 февруари 2024 г., Конституционният съд образува конституционно дело №7/2024 г. по искане на група народни представители за установяване на противоконституционност на Закон за ратифициране на споразумението за финансов принос между Република България и Европейската комисия съгласно член 7 от Регламент (ЕС) 2022/2463 на Европейския парламент и на Съвета, приет на 13.12.2023 г., обн. ДВ, бр. 106/22.12.2023 г.

 

Докладчик по делото е съдия Борислав Белазелков.