30-01-2024

Конституционният съд ще проведе заседание на 8 февруари (четвъртък) от 10:00 часа при следния дневен ред:

1. Конституционно дело №13/2023 г. по искане на 49 народни представители от 49-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решение по Предложение за произвеждане на национален референдум, внесено от Инициативен комитет на 7 април 2023 г. в Народното събрание, прието от Народното събрание на 07.07.2023 г. (обн. ДВ бр. 60 от 14.07.2023 г.).

 

Докладчик: съдия Соня Янкулова

Делото е за разглеждане по същество.