26-01-2024

Днес,  26 януари 2024 г., Конституционният съд образува к.д. № 5/2024 г. по искане на омбудсмана за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 158, ал. 1, т. 1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) в частта: „..при условие че водачът е изпълнил задълженията си по чл. 190, ал. 3, което удостоверява със съответните платежни документи" поради противоречието ѝ с разпоредбите на чл. 4, ал. 1, чл. 17, ал. 1-3, чл. 35, ал. 1 и чл. 56 от Конституцията.

 Докладчик по делото е съдията Филип Димитров.