11-01-2024

Днес, 11 януари 2024 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 2/2024 г. по искане на 48 народни представители за установяване на противоконституционност на Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (обн. ДВ, бр. 106/22.12.2023 г.).

 

Докладчици по делото са съдиите Соня Янкулова, Павлина Панова, Мариана Карагьозова-Финкова.