09-01-2024

Конституционният съд ще проведе заседание на 16 януари (вторник) от 10:00 часа при следния дневен ред:

1. Конституционно дело №21/2023 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 300, ал. 3 от Закона за съдебната власт в частта „до три пъти“ поради противоречие с разпоредбите на чл. 4, ал. 1, чл. 32, ал. 1, чл. 48, ал. 1 и ал. 3 и чл. 53 от Конституцията.

 

Докладчик: съдия Янаки Стоилов

Делото е за разглеждане по допустимост.