09-01-2024

Конституционният съд ще проведе заседание на 11 януари (четвъртък) от 10:00 часа при следния дневен ред:

 

1. Конституционно дело №17/2023 г. по искане на президента на Република България за тълкуване на разпоредбите на чл. 147, ал. 2, чл. 148, ал. 1, т . 1 и ал. 3 от Конституцията.

Докладчик: съдия Таня Райковска

Делото е за разглеждане по същество.