08-12-2023

Конституционният съд ще проведе заседание на 11 декември 2023 г. (понеделник) от 10 часа при следния дневен ред:

Конституционно дело №20/2023 г. образувано по искане на 48 народни представители за задължително тълкуване на чл. 155, ал. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България по следния въпрос : „1.3адъжително ли е наличие на мнозинство от три четвърти от всички народни представители за всяко от трите гласувания за приемане на закон за изменение или допълнение на Конституцията, така както е посочено в чл.155, ал.1 от Конституцията и липсата на този кворум за което и да било от трите гласувания препраща ли задължително към ново разглеждане на всяко от тях по реда на чл.155, ал.2, изр.първо от Конституцията?“

 

Докладчик: съдия Красимир Влахов

Делото е за разглеждане по допустимост.