05-12-2023

Днес, 05 декември 2023 г., Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 21/ 2022 г., образувано по искане на  тричленен състав на Върховния административен съд на Република България. Конституционният съд реши: „отхвърля искането на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност в частта „в случаите на чл. 47, т. 5“ относно б. „б“.

В заседанието участваха 10 конституционни съдии.

Решението беше прието с осем на два гласа.

          Съдиите Соня Янкулова и Янаки Стоилов подписаха решението с особено мнение.