17-11-2023

Днес, 17 ноември 2023 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 20/2023 г. по искане на 48 народни представители за задължително тълкуване на чл. 155, ал. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България по следния въпрос:

„1.3адъжително ли е наличие на мнозинство от три четвърти от всички народни представители за всяко от трите гласувания за приемане на закон за изменение или допълнение на Конституцията, така както е посочено в чл.155, ал.1 от Конституцията и липсата на този кворум за което и да било от трите гласувания препраща ли задължително към ново разглеждане на всяко от тях по реда на чл.155, ал.2, изр.първо от Конституцията?“

Докладчик по делото е съдия Красимир Влахов.