13-10-2023

Днес, 13 октомври 2023 г., Конституционният съд образува конституционно дело №17/2023 г. по искане на президента на Република България за задължително тълкуване на разпоредбите на чл. 147, ал. 2, чл. 148, ал. 1, т . 1 и ал. 3 от Конституцията.

Докладчик по делото е съдия Таня Райковска.