09-10-2023

Днес, 20 септември 2023 г., Конституционният съд образува конституционно дело №15/2023 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 55а, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване.

Докладчик по делото е съдия Константин Пенчев.