24-07-2023

Днес, 24.07.2023 г., Конституционният съд единодушно допусна за разглеждане по същество искането на 49 народни представители от 49-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решение по Предложение за произвеждане на национален референдум, внесено от Инициативен комитет на 7 април 2023 г. в Народното събрание, прието от Народното събрание на 07.07.2023 г. (обн. ДВ бр. 60 от 14.07.2023 г.).

На заседанието присъстваха десет конституционни съдии.