27-06-2023

На основание чл. 20, ал. 1, предл. 2 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд с разпореждане от 27.06.2023 г. председателят на Конституционния съд е определил за втори докладчик по конституционно дело № 10/2023 г. съдия Павлина Панова.