27-06-2023

Днес, 27 юни 2023 г., Конституционният съд разгледа конституционно дело № 11/2023 г. и, като установи съществено сходство в предмета на поставените тълкувателни въпроси с тълкувателните въпроси в искането по конституционно дело № 9/2023 г., на основание чл. 22, ал. 3 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд, присъедини конституционно дело № 11/2023 г., образувано на 16 юни 2023 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд, към конституционно дело № 9/2023 г., образувано на 29 май 2023 г. по искане на главния прокурор, за съвместно разглеждане и решаване.

На заседанието присъстваха всички конституционни съдии.

Определението беше прието единодушно.