22-06-2023

Днес, 22 юни 2023 г., Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело №5/2023 г., с което обяви за противоконституционно Решение на Народното събрание от 20.01.2023 г. за освобождаване на председателя на Сметната палата (обн. ДВ, бр. 8 от 2023 г.).

На заседанието присъстваха 10 конституционни съдии.

Решението беше прието единодушно.