20-06-2023

Конституционният  съд ще проведе заседание на  22 юни (четвъртък) от 10:00 часа при следния дневен ред:

1.Конституционно дело № 5/2023 г. по искане на народни представители от 48-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание от 20.01.2023 г. за освобождаване на председателя на Сметната палата (обн. ДВ, бр. 8/2023 г.).

Докладчик: съдия Константин Пенчев

Делото е за решаване.