16-06-2023

Днес, 16 юни 2023 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 11/2023 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за даване на задължително тълкуване на чл. 130 от Конституцията на Република България.

Докладчик по делото е съдия Янаки Стоилов.