29-05-2023

Днес, 29 май 2023 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 9/2023 г. по искане на главния прокурор за даване на задължително тълкуване на чл. 130, ал. 4, изр. 1 от Конституцията на Република България.

Докладчик по делото е съдия Атанас Семов.