09-05-2023

Конституционният  съд ще проведе заседание на  11 май (четвъртък) от 10:00 часа при следния дневен ред:

 

1.Конституционно дело № 3/2023 г. по искане на народни представители за установяване на противоконституционност на Решение на 48-то Народно събрание за възлагане на Министерски съвет за провеждане на преговори с правителството на САЩ относно сключването на Междуправителствено споразумение за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй" с технологията АР 1000, прието от Народното събрание на 12.01.2023 г., обнародвано в бр. № 6 от 20.01.2023 г. на Държавен вестник.

 

Докладчик: Павлина Панова

Делото е за разглеждане по допустимост.

         

2.Конституционно дело № 7/2023 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 159, ал. 2 от Закона за движението по пътищата като противоречаща на чл. 4, ал. 1; чл. 17, ал. 1 и чл. 35, ал. 1 от Конституцията на Република България.

 

Докладчик: Таня Райковска

Делото е за разглеждане по допустимост.