04-04-2023
Днес, 4 април 2023 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 7/2023 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 159, ал. 2 от Закона за движението по пътищата като противоречаща на чл. 4, ал. 1; чл. 17, ал. 1 и чл. 35, ал. 1 от Конституцията на Република България.