07-03-2023

 

Днес, 07.03.2023 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на 71 народни представители от 48-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание от 20.01.2023 г. за освобождаване на председателя на Сметната палата (обн. ДВ, бр. 8/2023 г.).

 

Определението е прието единодушно с 10 гласа.