14-02-2023

Конституционният съд ще проведе заседание на 7 март (вторник) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

1. Конституционно дело № 5/2023 по искане на народни представители от 48-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решение на 48-то Народно събрание за освобождаване на председателя на Сметната палата, прието от Народното събрание на 20.01.2023 г., обн., ДВ, бр. № 8/2023 г.

Докладчик: съдия Константин Пенчев

Делото е за разглеждане по допустимост.