02-02-2023

 

Днес, 2 февруари 2023 г., Конституционният съд образува к.д. № 6 по искане на народни представители от 48-то Народно събрание за даване на задължително тълкуване на чл. 117, ал. 2 от Конституцията с въпрос: „В понятието „независимост на съдебната власт" (чл. 117, ал. 2,  изречение първо), освен независимост на съдебната власт от другите две държавни власти - законодателна и изпълнителна, и функционалната независимост на всеки отделен съдия, съдебен заседател, прокурор и следовател (чл. 117, ал. 2, изречение второ), включва ли се и институционална, организационна и йерархична независимост между трите органа, включени в системата на съдебната власт - съд, прокуратура и следствие?“.

 

Докладчик по делото е съдията Филип Димитров.