25-01-2023

Днес, 25 януари 2023 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 2/2023 г. по искане на Министерски съвет за даване на задължително тълкуване на разпоредбите на чл. 59, ал. 2 във връзка с ал. 1, изречение първо от Конституцията на Република България във връзка с отговор на следния въпрос:

„Допуска ли чл. 59, ал. 2 във връзка с ал. 1, изречение първо от Конституцията на Република България въвеждане на законова възможност за задължителна подготовка за защита на отечеството в мирно време на българските граждани със статут на запасни по смисъла на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, за придобиване, поддържане и усъвършенстване на способностите им за изпълнение на задълженията им във военните формирования?“

 

Докладчик по делото е съдия Соня Янкулова.