24-01-2023

Днес, 24 януари 2023 г., Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело №17/2022 г., с което обяви за противоконституционна разпоредбата на чл.240а, ал. 7 от Наказателния кодекс в частта „и когато не е собственост на дееца“.

На заседанието присъстваха всички 10 конституционни съдии.

Решението е прието с единодушие.

 

Пълният текст на решението ще бъде публикуван по-късно.