16-01-2023

Конституционният съд ще проведе заседание на 17 януари  (вторник) от 10.00 часа при следния дневен ред:

 

1. Конституционно дело № 21/2022 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 47, т. 5, б. „б" от Закона за частната охранителна дейност.

 

Докладчик: Красимир Влахов

Делото е за разглеждане по допустимост.