23-12-2022

Днес, 23.12.2022 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 21/2022 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд на Република България за произнасяне по въпроса: налице ли е несъответствие на разпоредбата на чл. 47, т. 5, б. „б" от Закона за частната охранителна дейност с разпоредбите на чл. 16, чл. 17, ал. 1 и ал. 5, чл. 19, чл. 31 ал. 3 и ал. 4, чл. 48, ал. 1, чл. 57 ал. 2 от Конституцията на Република България.

Докладчик по делото е съдия Красимир Влахов.