28-11-2022

Днес, 28 ноември 2022 г., Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 10/2022 г., с което обяви за противоконституционно Решение на Народното събрание за предприемане на действия от Агенция „Пътна инфраструктура” за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа (прието на 20. 4. 2022 г., обн. ДВ, бр. 32 от 26. 4. 2022 г.).

На заседанието присъстваха всички 10 конституционни съдии.

Решението е прието с единодушие.