22-11-2022

Конституционният  съд ще проведе заседание на 28 (понеделник) от 10.00 часа при следния дневен ред:

 

1.Конституционно дело № 10/2022 г. по искане на 59 народни представители от 47-то Народно събрание за установяване на противоконституционност в цялост на Решение на Народното събрание за предприемане на действия от Агенция „Пътна инфраструктура" за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа, прието на 20. 04. 2022 г., обнародвано в Държавен вестник, брой 32 от 26. 04. 2022 г.

 

Докладчик: Атанас Семов

     Делото е за произнасяне по същество.