08-11-2022

Конституционният  съд ще проведе заседание на 17 ноември (четвъртък) от 10.00 часа при следния дневен ред:

 

1.Конституционно дело № 14/2022 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата чл. 158, ал. 5, изр. трето от Закона за здравето (доп., ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г.).

 

Докладчик: Павлина Панова

Делото е за произнасяне по същество.