18-10-2022

Днес, 18 октомври 2022 г., Конституционният съд с определение по конституционно дело №15/2022 г. отклони искането на Министерския съвет за задължително тълкуване на чл. 42, ал. 1 от Конституцията и прекрати производството по делото.

На заседанието присъстваха 10 конституционни съдии.

Определението е прието единодушно.