27-09-2022

Днес, 27 септември 2022 г., Конституционният съд се произнесе с решение по к. д. №8/2022 г., с което обяви за противоконституционни разпоредбите на чл. 329, ал. 1 и ал. 2 от Наказателния кодекс (обн. ДВ, бр. 26 от 02.04.1968 г., в сила от 01.05.1968 г., посл. изм. бр. 53 от 08.07.2022 г.)

По отношение на чл. 329, ал. 1 решението е прието с девет гласа. Съдия Янаки Стоилов подписа решението в тази част с особено мнение. По отношение чл. 329, ал. 2 решението е прието с десет гласа.

Пълният текст на решението ще бъде публикуван по-късно.