23-09-2022

Днес, 23 септември 2022 г., Конституционният съд образува к.д. № 17/2022 г. по искане на главния прокурор за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 240а, ал. 7 от Наказателния кодекс в частта „ и когато не е собственост на дееца", поради противоречие с чл. 4, ал. 1; чл. 17, ал. 1 и ал. 3; чл. 56 и чл. 122, ал. 1 от Конституцията на Република България.

 

Докладчик по делото е съдия Филип Димитров.